Eğitim Felsefemiz

Değerli Velilerimiz,

Birleşmiş Milletler dünya nüfus beklenti raporuna göre 2030 yılında             ( bugün ortaöğretimde okuyan öğrencilerimizin hayata atılıp ailesinin geçimini    sağlama sorumluluklarını üstlenecekleri  yaklaşık  tarihlerde) dünya nüfusumuzun 8.5 milyara ulaşması bekleniyor. (bugünkü sayısal değeri  7.3 milyar) Aynı tarihlerde ülke nüfusumuzun tahmini değeri  ise 88 milyon olacak.  (TÜİK verilerine göre Türkiye’nin bugünkü nüfusu 77.5 milyon)

Teknolojinin süratle gelişmesi, robotik bilimlerin yükselişte olması ve hepsinden önemlisi yapay zekanın durdurulamaz bir hızla akıllanarak, yapabildiğimiz  pek çok  işi yapabilmeye  başlaması  bir çok insanın mesleğini tehdit ediyor . Konuyla ilgili yapılan araştırmalar,  bugün anaokuluna başlayan çocuklar üniversiteyi  bitirdiğinde  dünya üzerindeki mesleklerin % 60’ ının olmayacağı öngörüsünü bizlere sunuyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma  Raporuna göre 2030 yılında küresel su kaynakları, sanayileşme ve şehirleşme sebebiyle hızla artan su talebinin sadece % 60’ ını karşılayabilecekken Ziraat Mühendisleri Odasının yaptığı açıklamaya  göre 10 yıl önce 26 milyon hektar olan ekilebilir arazilerimiz 2.8 milyon hektar kayıpla 23.2 milyon hektara düşmüş durumda.

Tüm bu veriler ışında 2030 yılı projeksiyonu oluşturduğumuzda; sürekli  artan nüfus ve baş döndürücü hızla gelişen teknoloji ;  bir yandan çocuklarımızın iş bulmasını zorlaştıracakken diğer yandan  suların ve ekilebilir arazilerin azalmasına paralel tarımda istihdam edilen nüfusun mecburen  büyük şehirlere göç etmesi tehdidi  işi iyice içinden çıkılamaz  bir hale getirecek.

Bu bilimsel çalışmalar doğru okunduğunda 2030 yılında çocuklarımızın, hayatta kalabilmek  ve neslini devam ettirebilmek için  donanımlı değil tam donanımlı bir şekilde hazırlanması,  bugün karşımıza bir mecburiyet  olarak çıkıyor.  Doğal olarak bugün yaşları bu verileri sağlıklı işlemeye ve yorumlamaya müsait olmadığı için de görev, biz velilere düşüyor.

Hemen karamsarlığa düşmeden belirtelim ki ; her ne kadar bugünkü mesleklerin % 60’ı gelecekte olmayacak olsa da gelişen teknoloji ve artan nüfus yeni yeni meslek dallarını ortaya çıkaracak. Önemli olan bugünden çocuklarımızın geleceğini doğru planlayıp,  o günün doğuracağı fırsatları yakalayabilecek donanıma kavuşturmaktır.

İnsanlar hayatlarını iki şekilde kazanır. Ya girişimci olup kendi  işlerini kurarlar, ya da gerek kamu gerekse özel sektörde istihdam olurlar. Her iki durumda da geleceğin dünyasında rakipler arasından sıyrılıp öne geçmek için nitelikli bir eğitim almak, iyi derecede yabancı dil konuşabilmek, bilişim teknolojilerine hakim olabilmek ve kişisel gelişim programlarından geçmiş olmak gerekecektir.

İşte Empati Florya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu vizyon ile yola çıktı.

En büyük hedefimiz öğrencimizin ileride ihtiyaç duyacağı her türlü akademik eğitim ve kişisel gelişim donanımlarına tam doğru zamanda hemen şimdiden itibaren doğru, eksiksiz ve kalıcı olarak sahip olmasını sağlayabilmektir.

Bu vazifeyi eksiksiz yerine getirebilmek için “ÖZELDEN DAHA ÖZEL” sloganıyla sınırlı sayıda öğrenciye butik olarak hizmet vermekteyiz. Uyguladığı eğitim modelide bu vizyona uygun olarak geliştirilmiş, ticari kaygılardan uzak Türkiye’de ilk defa uygulanan; çağdaş, bilimsel ve yenilikçi bir modeldir.

Son söz olarak hepinizi yukarıda çizilen perspektif doğrultusunda oluşturulan eğitim modelimizden yararlanacak sınırlı sayıda öğrenci ve velilerimizden olmaya davet ediyoruz.

YARINA DEĞİL HAYATA DAİR SORUMLULUKLARIN BAŞLADIĞI GÜNE HAZIRLIYORUZ.

SAYGILARIMIZLA