Eğitim Modelimiz

 

Eğitim felsefesini öğrencilerimizi sadece akademik anlamda hazırlamak değil, geleceğin dünyasına tam donanımlı bireyler yetiştirmek olarak belirleyen kurumumuz eğitim modelini de bu felsefe üzerine kurmuştur.Çünkü hepimiz biliyoruz ki günümüz dünyası, başarılı birey olabilmek için pek çok beceriye sahip olmamızı zorunlu kılmaktadır.

İşte bu hedef doğrultusunda oluşturduğumuz, Türkiye’ de ilk defa uygulanan bu eğitim modelimizin temeli iki ana gereklilik ve üç adımdan oluşmaktadır.

Bir eğitim kurumunun ana unsuru elbetteki öğretmenlerimiz yani eğitim kadrosudur.Bizler Empati Florya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kadromuzu alanlarında uzmanlaşmış olmalarının yanında ders vereceği öğrencilerin yaş guruplarına göre formasyon eğitimi almış, onlarla diyalog problemi olmayan, öğrencilerimiz gibi düşünebilen ARKADAŞ ÖĞRETMEN lerden kurduk. İstedik ki öğrencilerimiz öğretmenlerini sevsinler dolayısıyla sevdikleri öğretmenlerinin derslerinde daha başarılı neticeler alsınlar..

İkinci gereklilik ise velilerimizin bu eğitim sürecinde aktif bir rol almasını sağlamaktır.Velilerimiz bu süreçte öğrencilerinin durumu hakkında eksiksiz olarak sürekli bilgilendirilmektedir.Rehberlik servisimiz tarafından organize edilen BİLİNÇLİ VELİ SEMİNERLER i ile bilinç düzeyleri arttırılarak bu önemli süreçte aktif rol almaları sağlanmaktadır.

Bu iki gereklilik için yapılan hazırlıklardan sonra eğitimlerimizi şu üç temel üzerine bina ettik.

  • TAM TANIMA

  • GELİŞTİRME

  • ÖLÇME DEĞERLENDİRME