İnşaat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi alanında; inşaat uygulamalarında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış, nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Yapı ve inşaat alanında eğitim alan bireyler; çalışmalarını hem kapalı mekânlarda hem de açık havada yürütürler. Yapı ve mimarî alanında tüm çalışanlar görevlerini yaparken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunmak ve görevini eş güdüm hâlinde yürütmek durumundadır.

Müstakil evlerden toplu konutlara ve çok katlı yapılara kadar her tipteki evler insanların barınmaları için yapılmaktadır.

Kara yolları, otoyollar, demir yolları, köprüler, tüneller, metrolar vb. yapılar ulaşımı sağlamaktadır.

Kanallar, çekler, barajlar, bentler, hidrolik santraller vb. su yapıları ile su iletim, su depolama ve elektrik üretimini sağlamaktadır.

  • Güçlü, deneyimli ve nitelikli akademik kadro
  • Konusunda uzman akademik personelden, ders alabilme ve ortak çalışmalar gerçekleştirebilme imkânı
  • Güncel ve dünya standartlarına uyumlu müfredat
  • Endüstri ile yakın işbirliği
  • Mezunlar için yüksek iş bulma oranı
  • Mezuniyet sonrası yurt içi ve yurt dışında lisans eğitimi imkânı
  • Köklü geçmiş, parlak gelecek
  • Sosyal, kültürel ve kulüp faaliyetleri
  • Sıcak aile ortamı
  • Mezuniyet sonrası kolay iş bulma ve aranılır eleman olma

İnşaat Teknolojisi Bölümü öğrencilerimiz Türkiye’nin önde gelen büyük firmalarında staj ve iş fırsatını yakalıyor.

Okulumuzun İnşaat Teknolojileri bölümünden mezun olan öğrencilerimiz;

4 yıllık Mühendislik Fakültelerinin

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ( MTOK )

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ( MTOK )

4 yıllık Meslek Yüksek Okullarının

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT

Geoteknik TYT

Harita ve Kadastro TYT

İç Mekân Tasarımı TYT

İnşaat Teknolojisi TYT

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT

Maden Teknolojisi TYT

Mimari Restorasyon TYT

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT

Sondaj Teknolojisi TYT

Sulama Teknolojisi TYT

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT

Yapı Denetimi TYT Yapı Ressamlığı

Bölümlerine çok avantajlı imkanlarla kayıt yaptırabilmektedirler.