Klüpler

Öğretmenin Adı :
Kulüp Amaçları : Öğrencilerin deneylerin nasıl yapıldığını görmeleri ve kendilerinin uygulamalarını sağlamak.Araştırma alışkanlığı, birebir deney yapma imkanı kazandırmak. Takım olarak hareket etmeyi öğrenmelerini sağlamak . Labaratuvar ortamını tanıyarak, bilimle iç içe yaşadıklarını fark etmelerini sağlamak.
Katılım Kriterleri : Deney yapma konusunda meraklı olmak. Sebep sonuç ilişkisi kurabilmek. Sabırlı ve öz denetim sahibi olmak.
Kulüp Üye Sayısı : 10 öğrenci
Kulüp Kuralları : Laboratuvar kurallarına uymak, deney malzemeleri kullanılırken dikkatli olmak, bireysel ve grup çalışmalarında yaratıcı olmak.
Yılsonu Etkinliği : Yılsonu düzenlenecek kulüp gecesinde, o güne kadar öğrenilen ve o gün hazırlanan deneylerin sunulması.

Öğretmenin adı:
Kulüp Amaçları: 1 – Öğrencilere, millî kültür değerlerimizin yaşatılmasının ve bu değerlere sahip çıkılmasının önemini kavratmak. 2 – Öğrencileri sanatı tüketen değil üreten bireyler olarak yetiştirmek. 3 – Öğrencilerin fotoğraf hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek. 4 – Planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak. 5 – Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirme alışkanlığı kazandırmak. 6 – Okulumuz imkanları dahilinde fotoğraf üzerine ders ve kurslar düzenlemek. 7 – Fotoğraf gösterisi ve sergisi yapmak. 8 – Fotoğraf alanında faaliyet gösteren diğer kurumlar ve kulüplerle ikili ilişkilerin kurulmasını sağlamak. 9 – Öğrencilerin tek başlarına ve birlikte uyum içinde çalışmalarına zemin hazırlamak. 10 – Fotoğraf sanatçısı ile söyleşi etkinliği yapmak.
Kulüp Katılım Kriterleri : 1 – Fotoğraf sanatına meraklı olmak. 2 – Yeniliklere açık olmak. 3 – Kulüp çalışmalarında uyumlu ve istekli olmak
Kulüp Üye Sayısı : 15 öğrenci
Kulüp Kuralları : Çalışmalara düzenli katılmak. Yeni şeyler öğrenmeye açık ve istekli olmak. Etkinliklere istekle katılmak, bireysel olarak ve grupla uyumlu çalışmak.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar : Öğrenciye ait herhangi bir masraf yoktur.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar : Çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen fotoğraf yarışmaları
Yılsonu Etkinliği : Fotoğraf sergisi

Öğretmenin Adı :
Kulübün Amaçları : Kulübün amacı Akıl Oyunlarına ilgi duyan öğrencilerin bu kulüp saatlerinde streslerini atmasıdır. Rahatlatıcıdır, günlük hayatın streslerinden uzaklaşma fırsatı verir, sabırlı olmayı desteklerken, belli bir işe uzun süreli odaklanmamızı sağlayarak dikkat süresini uzatır.
Kulüp Katılım Kriterleri : Yapboz çalışmalarından keyif almak, grup çalışmalarına istekli olmak, yenilikçi, üretken ve sabırlı olmak.
Kulüp Üye Sayısı : 24 öğrenci
Kulüp Kuralları : Çalışmalar için gerekli araç-gereçlerin taşınması ve korunmasında sorumlu olmak. Kulüp çalışması sırasından yapılması istenilen aktiviteleri ciddi bir şekilde takip etmek ve katılımcı olmak. Belirlenen sürede çalışmaları tamamlamak.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar : Öğrenciye ait herhangi bir masraf yoktur.
Yılsonu Etkinliği : Oluşturulacak olan Puzzlelar çerçevelenip okulun uygun yerlerine asılabilir veya okulumuzda sunum yapacak kişilere hediye verilebilir veya herhangi bir yardım kampanyasında satılabilir.

Öğretmenlerin Adı:

Kulüp Amacı
Robotik kulübünde öğrencilerimizin sorgulama, tasarlama ve sosyal becerilerinin geliştirmek, Öğrencilerimiz belirli bir proje kapsamında kendilerinin tasarladıkları robotları inşa ederken mekanik, elektronik ve programlama gibi alanlarda kendilerini geliştirmek; Bilimsel sorgulama, sorunlara çözüm üretme ve takım çalışması gibi süreçlerden tecrübe kazanması, Kulüp içerisinde yürütülecek projeler çalışmaları ile hem gerçek mühendislik problemleri ile yüzleşmelerini hem de tecrübe kazanmaları da sağlamak, Kazanılan bilgi, beceri ve tecrübelerin ileride akademik ve iş hayatında referans oluşturmasını sağlamak, 2018 Eğitim öğretim yılı içerisinde düzenlenecek robotik yarışmalarında 11. Sınıflar ile katılım sağlayarak derece almak, 2019 yılındaki yarışmalar için 10. Sınıflardaki öğrencilerden bir temel oluşturmak,

Kulüp İle İlgili Düzenlenen Yarışmalar
Kulübümüzle ilgili ODTÜ, İTÜ, Sakarya Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknik Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) ulusal ve uluslararası olmak üzere farklı kategorilerde (Çizgi izleyen, Sumo, Labirent, Serbest vb) yarışmalar düzenlenmektedir.

Kulüp Katılım Kriterleri
11. sınıf öğrencisi olmak, Mekanik, yazılım ve elektronik konusunda meraklı olmak, Problem durumlar karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirerek çözüm yolları üretebilmek, Hafta içi ve hafta sonu proje çalışması için zaman ayırmak, Takım olabilme yeteneğinde olmak, Endüstriyel Otomasyon Öğrencisi ise, 10. Sınıf Temel Endüstri Uygulamaları, Temel Mekanik ve Teknik Resim aritmetik ortalamasının en az 80 olması ve bu derslerden her birinden en az 70 notunu almış olmak, Elektrik-Elektronik Öğrencisi ise, 10. Sınıf Elektrik-Elektronik ve Ölçme, Elektrik-Elektronik Esasları ve Teknik Resim dersinin ortalamasının en az 80 olması ve bu derslerin her birinden en az 70 notunu almış olmak, Makine Öğrencisi ise, 10. Sınıf Makine derslerinin ortalamasının en az 75 olması ve bu derslerin her birinden en az 70 notunu almış olmak, Kulüp öğretmenleri teknik alanda özel yeteneği olan veya özel bir yeteneğini keşfettiği öğrencileri kulüp öğretmenlerinin ortak kararı ile kulübe çağırabilir. Bu sayı en fazla iki olabilir.

Kulüp Üye Sayısı
8 öğrenci

Kulüp Kuralları
Öğrenci almış olduğu sorumluluğu proje sonunda kadar sürdürmeli ve grup içinde çözüm odaklı olmak, Atölye kurallarına uygun olarak proje çalışmalarını yürütmek, Robotik yarışmalarının kayıt ve başvuru zamanını takip etmek, Dönem içerisinde mesleki ve kültür derslerindeki başarısını düşürmemek, Toplantı ve çalışmalara devamsızlık yapmamak, Grup çalışmalarına uyum sağlamak

Kulübün Katılacağı Yarışmalar
Iztech Robot Yarışması

Yılsonu Etkinliği
Yıl sonunda okulumuzdaki sergide robot ve proje yarışması düzenlemek.

Kulüp Öğretmenleri :
Kulüp Katılım Kriterleri : Kulüp çalışmaları film izleme, izlenen filmler üzerine tartışma, film eleştirileri okuma ve yazma, toplum hizmeti olarak film gösterimleri düzenleme, kamu spotu çekme gibi çalışmaları kapsamaktadır. Bu sebeple Sinemaya ilgi duyan, Türk ve Dünya sineması hakkında bilgi sahibi olan, bu alanlarda çalışmaya hevesli ve ortaya bir ürün koymak için istekli tüm öğrenciler bu kulübe katılabilir.
Kulüp Üye Sayısı: 20 öğrenci
Kulüp Kuralları : Kulüp çalışmalarına belirlenen yer ve zamanda eksiksiz katılım sağlamak Çalışma için gerekli araştırma vb. ön hazırlıkları yaparak çalışmalara katılmak Uygulanacak çalışmalar belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacak olsa da gönüllülük, verimlilik açısından esastır Kulüp öğretmenlerinin yönergelerine uymak
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar : Öğrenciye ait herhangi bir masraf yoktur.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar : Yıl içindeki liselerarası kısa film yarışmaları takip edilecektir.
Kulüp Yılsonu Etkinliği : Hazırlanan kamu spotu ve kısa film vb. çalışmalar yıl sonunda sergilenecektir. Kulüp Amaçları:

 • Öğrencilerimizin dinleme/izleme becerilerini geliştirmelerini, dinlediklerini/izlediklerini sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme, eleştirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır.
 • Öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek, düzeylerine uygun filmler seçilerek yapılan etkinlikler ve eleştirel yorumlama çalışmaları, öğrencilerin etkili iletişim kurmaları ve toplum hayatına aktif birer dinleyici/izleyici olarak katılmalarını destekleyecektir.
 • Üyelere sinema kültürü kazandırma ve sinemaya başka bir açıdan bakmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin sinema alanındaki genel kültürlerini arttırmak,
 • Üyelerin sinemada izleyemediği filmleri izlemelerini sağlamak,
 • Üyelerin sinema ile ilgili çeşitli faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak,
 • Filmler aracılığıyla insanlığa dair çeşitli durum ve problemler üzerine düşünmelerini ve tartışmalarını sağlamayı
 • Eleştirel düşünme biçiminin yaşam ilkesi haline getirilmesini sağlamak,
 • Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Hayatın her alanında gerçeklerin ve doğruların ayrıntıda saklı olduğunu anlayabilen bireyler yetiştirmek,
 • Yaşadığı ve etrafında yaşanan tüm olaylara farklı pencerelerden bakabilen bireyler yetiştirmek,
 • Düşüncelerini ve tasarılarını ürün haline getirebilen bireyler yetiştirmek.
 • Eleştirel düşünme becerisinin kazandırılması,
 • Öğrencilerin olayları farklı açılarından değerlendirmesini sağlamak,
 • Görüntünün altında yatan duygunun sezdirilmesi,
 • Duyguyu sezdirmekte etkili olan sinema unsurlarını tanımak.
 • Öğrencilere, bir yönetmenin farklı filmleri izlettirilecek ve izlenen filmlerden yola çıkılarak yönetmenin kullandığı teknikler incelenecek, film yorumlanacak ve bununla ilgili öğrencilerin yazdığı eleştiriler bölüm panolarında yayınlanacak.
 • Öğrencilerden tema belirlemeleri istenecek. Belirlenen bu temanın ele alındığı filmler izlenecek. Öğrenciler, izledikleri filmlerde yönetmenlerin aynı temayı hangi sinema teknikleri ile işlediğini değerlendirecek.
 • Film müziklerinin işlevi hakkında konuşulacak. Film müzikleriyle, sinema tarihinde, kendine önemli bir yer edinen filmler seyredilecek. Seyredilen bu filmlerde, müziğin dramatik kurguya katkısı tartışılacak.
 • Öğrenciler izledikleri bir filmin senaryosunu, kendilerince, değiştirerek yeniden yazacaklar. • Öğrenciler, beşer kişilik gruplar oluşturarak özgün senaryo yazacaklar.
 • Öğrenciler, izledikleri filmlerden yola çıkarak ve öğrendikleri teknikleri kullanarak kısa bir film çekecekler.

Öğretmen Adı :
Kulübün Amaçları : Öğrencilerimizin hayata bakış açılarını sorgulatmak, araştırmak, felsefeyi yaşamın bir parçası haline getirebilmek ve düşünme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak
Kulüp Katılım Kriterleri : Kulüp, düşünsel etkinliklere ortam yaratmak amacıyla herhangi bir koşul aramamaktadır.
Kulüp Üye Sayısı : 15 öğrenci
Kulüp Kuralları : Kulüp saati başladığında öğrencilerin hazır olmaları
Yıl sonu Etkinliği : Tiyatro

Öğretmenin Adı:
Kulüp Amaçları: 1 – Öğrencilere, millî kültür değerlerimizin yaşatılmasının ve bu değerlere sahip çıkılmasının önemini kavratmak. 2 – Öğrencileri sanatı tüketen değil üreten bireyler olarak yetiştirmek. 3 – Öğrencilere okulda ve hayatta iş bölümünün yararlarını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak. 4 – Planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak. 5 – Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirme alışkanlığı kazandırmak. 6 – Dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak. 7 – Sosyal ilişkilerinde anlayışlı, saygılı ve ölçülü olabilme davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmak. 8 – Öğrencilerin tek başlarına ve birlikte uyum içinde çalışmalarına zemin hazırlamak. 9 – Öğrencilere kitap sevgisi aşılamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak. 10 – Öğrencileri şiire ve tiyatroya karşı duyarlı hâle getirmek. 11 – Şiir yazmalarına imkân ve zemin hazırlamak.
Kulüp Katılım Kriterleri : Edebiyat, tiyatro ve şiire ilgili, ezber yapma becerisine sahip, rol yapma yeteneği olan, bireysel ve grup sorumluluklarının bilincinde olan, disiplinli çalışma ortamına uygun öğrenciler.
Kulüp Üye Sayısı : 20 öğrenci
Kulüp Kuralları : Çalışmalara düzenli katılma. Yeni şeyler öğrenmeye açık ve istekli olma. Etkinliklere istekle katılmak, bireysel olarak ve grupla uyumlu çalışmak.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar : Öğrenciye ait herhangi bir masraf yoktur.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar : Çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen şiir yarışmaları.
Yılsonu Etkinliği : Tiyatro gösterisi – Şiir dinletisi